سینک استیل کد 605/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۶۰۵/۶۰ استیل البرز