سینک استیل کد 711/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۷۱۱/۶۰ استیل البرز