سینک استیل کد 215/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۲۱۵/۶۰ استیل البرز