سینک استیل کد 270/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۲۷۰/۶۰ استیل البرز