سینک استیل کد 165/60 استیل البرز

سینک استیل کد ۱۶۵/۶۰ استیل البرز