سینک استیل کد 612/50 استیل البرز

سینک استیل کد ۶۱۲/۵۰ استیل البرز