سینک استیل کد 610/50 استیل البرز

سینک استیل کد ۶۱۰/۵۰ استیل البرز