سینک استیل کد 725/50 استیل البرز

سینک استیل کد ۷۲۵/۵۰ استیل البرز